Ministerstwo Skarbu Państwa Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
Centrala Zaopatrzenia Górnictwa S.A.
Siedziba
Katowice
Przedmiot działania
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Udział SP %
19.83
Informacje
Na dzień 2011.12.31
Suma bilansowa
19129423,33 zł
Kapitał własny
150723,16 zł
Kapitał zakładowy
1517600 zł
Przychody ze sprzedaży
17985183,55 zł
Wyniki netto
-973146,7 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Stupińska Teresa
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Dobrodzień
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Agnieszka Stryjewska
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry