Ministerstwo Skarbu Państwa Fortum Zabrze S.A. d. Elektrociepłownia Zabrze S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Fortum Zabrze S.A. d. Elektrociepłownia Zabrze S.A.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
Fortum Zabrze S.A. d. Elektrociepłownia Zabrze S.A.
Siedziba
Zabrze
Przedmiot działania
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Udział SP %
1.41
Informacje
Na dzień 2013.12.31
Suma bilansowa
124090366,87 zł
Kapitał własny
57557250,24 zł
Kapitał zakładowy
42000000 zł
Przychody ze sprzedaży
87946119,04 zł
Wyniki netto
560917,26 zł
Zatrudnienie
101 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Wrocław
Przedmiot działania
wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja, sprzedaż energii elektrycznej, wytwarzanie, dystrybucja, sprzedaż paliw gazowych, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
Łączna wartość pakietu inwestycyjnego dla spółek EC Zabrze S.A. i ZEC Bytom S.A. wynosi co najmniej 10.000.000 zł
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Paweł Buc
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry