Ministerstwo Skarbu Państwa Stabilizacja pomocnicza -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Stabilizacja pomocnicza

Stabilizacja pomocnicza na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 33) oraz poprzez udzielanie pożyczek akcji w celu realizacji stabilizacji pomocniczej

Stabilizacja pomocnicza nie jest samodzielnym trybem zbywania akcji Skarbu Państwa, gdyż występuje zawsze przy okazji sprzedaży na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym albo sprzedaży akcji w obrocie zorganizowanym. W ramach tego trybu funkcjonują dwa rodzaje zbywania akcji Skarbu Państwa: pierwszy to stabilizacja pomocnicza oznaczająca wykorzystanie ułatwienia zakupu ponad liczbę objętą ofertą lub opcji typu greenshoe przez przedsiębiorstwa inwestycyjne lub instytucje kredytowe w kontekście znacznej dystrybucji właściwych papierów wartościowych, wyłącznie dla ułatwienia działalności stabilizacyjnej, a drugi poprzez udzielanie pożyczek akcji w celu realizacji stabilizacji pomocniczej.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.01.2015 , 02.07.2015 Redaktor MSP
do góry