Ministerstwo Skarbu Państwa Przyjęcie oferty złożonej przez podmiot ogłaszający wezwanie -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Przyjęcie oferty złożonej przez podmiot ogłaszający wezwanie

Jeden z trybów prywatyzacji pośredniej przewidziany w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Minister Skarbu Państwa, działając w imieniu Skarbu Państwa, może sprzedać akcje spółek publicznych w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Tryb ten dotyczy wyłącznie spółek publicznych.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 13.07.2009 , 14.10.2015 Justyna Kania
do góry