Ministerstwo Skarbu Państwa Podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki Skarbu Państwa - Podwyższenie kapitału -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Podwyższenie kapitału

Odrębnym trybem prywatyzacji jest obejmowanie akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012r. Nr 1224). W ten sposób spółka pozyskuje dodatkowy kapitał, przy czym należy podkreślić, że Skarb Państwa nie osiąga z tego tytułu żadnych wpływów – zbywane są nowe akcje/udziały wyemitowane/ustanowione przez spółkę.

W omawianym trybie został sprywatyzowany m.in. Ruch S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji
Ostatnia zmiana: 08.07.2009 , 13.01.2015 Justyna Kania
do góry