Ministerstwo Skarbu Państwa Przekształcanie państwowych osób prawnych w spółki kapitałowe - Komercjalizacja -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Komercjalizacja

Przekształcanie państwowych osób prawnych w spółki kapitałowe

Minister Skarbu Państwa posiada kompetencje, wynikające z wielu ustaw, do przekształcania w spółki kapitałowe państwowych osób prawnych, takich jak:

 

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Prawny i Procesowy
Ostatnia zmiana: 13.07.2015 , 24.03.2016 Piotr Krupa
do góry