Ministerstwo Skarbu Państwa Wytyczne najlepszych praktyk restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym - Branżowe dokumenty strategiczne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Branżowe dokumenty strategiczne

Wytyczne najlepszych praktyk restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym

Wytyczne najlepszych praktyk restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym zostały opracowane na zlecenie pierwszej Konferencji Karty Energetycznej i stanowią próbę przedstawienia metod prowadzenia procesów restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze energetycznym w sposób sprzyjający poprawie klimatu inwestycyjnego, a jednocześnie umożliwiający osiągnięcie celów w obszarze wydajności, ochrony środowiska oraz związanych z kwestiami społecznymi.

Wytyczne najlepszych praktyk czerpią z doświadczeń zebranych w trakcie realizacji procesów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych w państwach-sygnatariuszach Karty Energetycznej.

Dokument ten proponuje kreatywną i elastyczną metodologię, zestaw zasad, które każde państwo może dobrowolnie przyjąć i według nich prowadzić politykę sektorową, uzyskując bardziej dogłębne zrozumienie procesów związanych z restrukturyzacją.

Stosowanie zawartych w dokumencie zasad ma na celu maksymalizację korzyści i minimalizację kosztów przejścia w sektorze energetycznym od modelu nierynkowego do konkurencyjnego środowiska rynkowego oraz rozwiązania służące sprawnemu i kompetentnemu zarządzaniu programami restrukturyzacji i prywatyzacji.

Medatdane

Opublikowane przez: Rafał Kałęcki
Autor: Departament Integracji Europejskiej <br>i Współpracy z Zgranicą
Ostatnia zmiana: 24.01.2006 , 13.07.2015 Justyna Kania
do góry