Ministerstwo Skarbu Państwa Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem - podpisanie umowy sprzedaży - Aktualności prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prywatyzacyjne

Strona znajduje się w archiwum.

Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem - podpisanie umowy sprzedaży

W związku z trwającym procesem prywatyzacji spółki Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem, Minister Skarbu Państwa informuje, iż w dniu 06 grudnia 2016r. pomiędzy Skarbem Państwa a Spółką, podpisana została umowa sprzedaży 20,23% udziałów Spółki (tj. wszystkich posiadanych przez Skarb Państwa) w celu ich umorzenia za kwotę 8.226.952,98 zł. Umowa ma charakter warunkowy. Przeniesienie udziałów nastąpi pod warunkiem niewykonania przez Agencję Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługującego jej na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803, z późn. zm.) prawa pierwokupu udziałów oraz po zapłacie ceny transakcji.

 

Medatdane

Opublikowane przez: Magdalena Dąbrowska
Autor: Andrzej Leszczyński
Ostatnia zmiana: 07.12.2016
do góry