Ministerstwo Skarbu Państwa REMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reszlu - podpisanie umowy sprzedaży akcji - Aktualności prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Aktualności prywatyzacyjne

Strona znajduje się w archiwum.

REMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Reszlu - podpisanie umowy sprzedaży akcji

Minister Skarbu Państwa informuje, iż w dniu 15 czerwca 2016 roku została podpisana umowa sprzedaży 11.400 akcji, stanowiących 3,68% kapitału zakładowego spółki działającej pod firmą REMA Spółka Spółka Forma współpracy gospodarczej dwóch lub więcej osób chcących osiągnąć wspólny cel, najczęściej o charakterze gospodarczym. Akcyjna z siedzibą w Reszlu (Spółka) na rzecz pana Stefana Antoniego Kołakowskiego, zamieszkałego w Warszawie.

Sprzedaż akcji nastąpiła w trybie art. 33 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 ze zm.), w związku z realizacją postanowień umowy sprzedaży akcji Spółki zawartej w dniu 9 kwietnia 2013 roku, pomiędzy Skarbem Państwa a panem Stefanem Antonim Kołakowskim.

Zbycie należących do Skarbu Państwa akcji Spółki zakończyło proces jej prywatyzacji.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Andrzej Leszczyński
Ostatnia zmiana: 15.06.2016
do góry