Ministerstwo Skarbu Państwa Wytyczne OECD -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wytyczne OECD

  1. Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych

Przedmiotowy dokument zawiera zbiór zaleceń uzgodnionych na forum OECD, mających na celu wspomóc rządy poszczególnych krajów w efektywnym i transparentnym wykonywaniu nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami publicznymi (State-Owned Enterprises). Wytyczne zostały opracowane w 2005 roku przez Grupę Roboczą OECD ds. Własności Państwowej i Prywatyzacji, w której pracach uczestniczy Ministerstwo Skarbu Państwa - a następnie znowelizowane w 2015 roku.

Link do dokumentu

  1. Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych

Konwencja weszła w życie 15 lutego 1999 r. Obecnie stronami jest 41 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie OECD (Polska jest stroną Konwencji od dnia 8 września 2000 r.). Konwencja zobowiązuje strony do penalizacji czynnego przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz ustanowienia odpowiedzialności krajowych osób prawnych za to przestępstwo. Celem dokumentu jest zapewnienie uczciwych warunków konkurencji wszystkim uczestnikom międzynarodowego obrotu gospodarczego. Ponadto, OECD opracowało w 2009 r. adresowane do przedsiębiorców Wytyczne OECD dotyczące dobrych praktyk w zakresie wewnętrznych mechanizmów kontroli, zasad etyki i zgodności – mające wspomóc tworzenie w przedsiębiorstwach skutecznych wewnętrznych mechanizmów kontroli, zasad etyki etc. w celu zapobiegania i wykrywania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Link do dokumentów

 

 

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Biuro Ministra
Ostatnia zmiana: 23.03.2016 , 30.03.2016 Piotr Krupa
do góry