Ministerstwo Skarbu Państwa Zarządzenia, wskazówki, wytyczne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Zarządzenia, wskazówki, wytyczne

Zarządzenie nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zarządzenie Nr 6 Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nas spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Zarządzenie Nr 24 Ministra Skarbu Państwa z dnia 24 czerwca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa  

Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami w udziałem Skarbu Państwa

Wytyczne dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2016

Wytyczne dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2015

Wytyczne dla jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2014

Istotne elementy umowy o pracę z członkami zarządu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonywania czynności przez radę nadzorczą jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa

Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dla członków rad nadzorczych – reprezentantów Skarbu Państwa, w radach nadzorczych spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa

Wskazówki Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczące wykonywania praw i obowiązków przez pełnomocnika wspólnika w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa

Zarządzenia w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Zarządzenie nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dn. 5 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, wraz Zasadami i trybem wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Zarządzenie w sprawie zasad i sposobu prowadzenia bazy informacji o podmiotach nadzorowanych przez MSP oraz w sprawie wzorów ankiet

Zarządzenie nr 17 Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i sposobu prowadzenia bazy informacji o podmiotach nadzorowanych przez MSP oraz w sprawie wzorów ankiet

Zarządzenia w sprawie składania i przeprowadzania analizy oświadczeń o stanie majątkowym w Ministerstwie Skarbu Państwa

Zarządzenia nr 41 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie składania i przeprowadzania analizy oświadczeń o stanie majątkowym w Ministerstwie Skarbu Państwa

Załącznik do Zarządzenia

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Małgorzata Dec-Kruczkowska
Ostatnia zmiana: 16.07.2015 , 20.09.2016 Piotr Krupa
do góry