Ministerstwo Skarbu Państwa Generator ankiet kwartalnych -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Generator ankiet kwartalnych

Generator ankiet kwartalnych MUSP dla przedstawicieli Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek z mniejszościowym udziałem SP

Uwaga!
Generator Ankiet Kwartalnych dla PP, JSSP i WUSP (spółek z większościowym udziałem SP) jest dostępny dla podmiotów wyłącznie na szyfrowanej stronie MSP.

Od dnia 10 sierpnia 2015 udostępniona zostanie zmodyfikowana wersja strony szyfrowanej.  System logowania zostanie zrestartowany - od tego dnia obowiązywać będą: nowa nazwa użytkownika i nowe pierwotne hasło. Dane te zostaną przesłane do zainteresowanych podmiotów odrębnymi pismami.

1. Zasady sporządzania i przesyłania informacji kwartalnej i rocznych sprawozdań finansowych

   plik w formacie MS Word 
- 44,5KB


2. Instrukcja dla aplikacji do pobierania plików oraz przesyłania plików raportów do MSP przez serwer WWW

   plik w formacie MS Word
- 41,0KB


3. Generator Ankiet Kwartalnych dla PP, JSSP, WUSP, MUSP - Instrukcja użytkownika

   plik w formacie MS Word
- 1,68KB

4. Generator Ankiet Kwartalnych dla MUSP (przedstawicieli Skarbu Państwa w radach nadzorczych spółek z mniejszościowym udziałem SP)

Uwaga!
Nowa wersje generatora GAK_1.0.0.18 oraz GAKMUSP_1.0.0.8 działają prawidłowo w systemach operacyjnych Windows 98, Me, NT, 2000 i XP.

Usunięte zostały błędy wystepujące w poprzednich wersjach związane z formatem daty, przecinka dziesiętnego, niewłaściwym działaniem w systemie Windows ME oraz inne usterki zgłoszone przez użytkowników generatora.

  plik GAKMUSP_1.0.0.8 w formacie ZIP
- 5,78 MB
(instalator format exe)


5. Błąd instalacji Generatora Ankiet Kwartalnych z Windows XP Service Pack 2 i 3.

   plik w formacie MS Word
- 53,5 KB

Uwaga!
Generator Ankiet Kwartalnych dla PP, JSSP i WUSP (spółek z większościowym udziałem SP) jest dostępny dla podmiotów wyłącznie na szyfrowanej stronie MSP.

Od dnia 10 sierpnia 2015 udostępniona zostanie zmodyfikowana wersja strony szyfrowanej.  System logowania zostanie zrestartowany - od tego dnia obowiązywać będą: nowa nazwa użytkownika i nowe pierwotne hasło. Dane te zostaną przesłane do zainteresowanych podmiotów odrębnymi pismami.

Medatdane

Opublikowane przez: Agnieszka Steindl
Autor: Departament Nadzoru Właścicielskiego
Ostatnia zmiana: 02.10.2008 , 17.08.2015 Piotr Krupa
do góry