Ministerstwo Skarbu Państwa Wsparcie dla rad nadzorczych i zarządów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Wsparcie dla rad nadzorczych i zarządów

Mając na względzie zaangażowanie Ministra Skarbu Państwa jako aktywnego właściciela akcji i udziałów w budowanie wartości podmiotów pozostających w portfelu Skarbu Państwa, Ministerstwo tworzy system wsparcia dla członków organów spółek Skarbu Państwa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez reprezentantów Skarbu Państwa w radach nadzorczych, MSP przygotował, w porozumieniu z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., cykl szkoleń poruszających najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania rad nadzorczych, mających na celu podniesienie kwalifikacji członków rad nadzorczych oraz podjął działania mające na celu usprawnienie kontaktu pomiędzy reprezentantami Skarbu Państwa a poszczególnymi departamentami nadzoru.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi Zasadami nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, wprowadzonymi zarządzeniem Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r., z późn. zm., odpowiednie komórki nadzoru są zobowiązane do udzielania pisemnych odpowiedzi na przedstawione w formie pisemnej przez członków rad nadzorczych reprezentujących Ministra Skarbu Państwa lub pełnomocników wspólnika, problemy i wątpliwości dotyczące funkcjonowania nadzorowanych spółek.

W celu ułatwienia działania organów spółek, przedstawiamy zestawienie najważniejszych aktów prawnych obowiązujących podmioty z udziałem Skarbu Państwa oraz stanowiska Ministerstwa dot. najczęściej poruszanych przez reprezentantów SP problemów dot. funkcjonowania spółek.

Medatdane

Opublikowane przez: Justyna Kania
Autor: Departament Polityki Właścicielskiej
Ostatnia zmiana: 30.06.2015 , 17.06.2016 Piotr Krupa
do góry