Ministerstwo Skarbu Państwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
20.05.2013
Przeniesienie prawa własności
20.05.2013
Nazwa podmiotu
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Siedziba
Bełchatów
Województwo
łódzkie
EKD/PKD
3511
Nazwa nabywcy
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,00023%
Wartość transakcji
40 530,71 zł
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 2)
do góry