Ministerstwo Skarbu Państwa BINGO CENTRUM Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

BINGO CENTRUM Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
"BINGO CENTRUM" Sp. z o.o.
Siedziba
Katowice
Przedmiot działania
92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
Udział SP %
15.13
Informacje
Na dzień 2014.12.31
Suma bilansowa
19583593,13 zł
Kapitał własny
18075480,57 zł
Kapitał zakładowy
10272600 zł
Przychody ze sprzedaży
125417633,71 zł
Wyniki netto
154360,11 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
-
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
-
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Anna Wyrwińska
Stanowisko
starszy specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry