Ministerstwo Skarbu Państwa Meprozet Kościan S.A. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Powrót do wyników

Meprozet Kościan S.A.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Brak decyzji
Zatrudnienie
111 - 2016 kw. 3
Kapitał zakładowy
2700000
Stan prawno-organizacyjny
Normalny

Spółka zajmuje się produkcją zbiorników metalowych oraz obróbką i nakładaniem powłok na metale. Ponadto podmiot produkuje maszyny dla rolnictwa i leśnictwa a także nadwozia do pojazdów silnikowych. Spółka w szczególności wyspecjalizowała się w produkcji wozów asenizacyjnych różnej wielkości i typów (udział w krajowym rynku tych produktów wynosi ok. 40%).
Spółka sprzedaje swoje wyroby głównie na rynku krajowym, niemniej jednak coraz lepiej rozwija się eksport wozów asenizacyjnych i ich podzespołów. Głównymi zagranicznymi odbiorcami tych produktów są: Litwa, Łotwa, Białoruś, Rosja, Rumunia, Słowacja, Czechy, Norwegia i Szwecja.
MEPROZET KOŚCIAN S.A. jako wiodący producent wozów asenizacyjnych w Polsce, wychodząc naprzeciw nowym trendom europejskim w zakresie ich produkcji, kontynuuje prace konstrukcyjne nad nową grupą wozów z doglebowym i wleczonym systemem wprowadzania gnojowicy oraz nowymi sposobami napełniania (spółka opracowała m.in. konstrukcję nowego wozu asenizacyjnego PN-260 o pojemności 26m3 wyposażonego w rozbudowaną instalację hydrauliczną).
Strategia rozwoju spółki przewiduje umacnianie jej pozycji rynkowej, w tym na rynku wozów asenizacyjnych, pozyskiwanie nowych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych rynków zbytu.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

 
2013 2014 2015
Przychody ze sprzedaży
31378.23 32059.32 37602.15
EBITDA
1821.30 1875.95 1897.07
Wynik netto
1016.65 855.59 1283.41

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Kościan
Województwo
wielkopolskie
Email
meprozet@meprozet.pl
Telefon
065 512-10-60

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry