Ministerstwo Skarbu Państwa Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
27.07.2011
Przeniesienie prawa własności
27.07.2011
Nazwa podmiotu
Zakłady Chemiczne Alwernia S.A.
Siedziba
Alwernia
Województwo
małopolskie
EKD/PKD
2013
Nazwa nabywcy
Ciech S.A.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
25,01%
Wartość transakcji
1 315 199,80 (wartość nominalna)
Tryb zbycia
wniesienie
do góry