Ministerstwo Skarbu Państwa Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o.

Zawarcie umowy sprzedaży
15.07.2001
Przeniesienie prawa własności
15.07.2001
Nazwa podmiotu
Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o.
Siedziba
Bartnica
Województwo
dolnośląskie
EKD/PKD
1411
Nazwa nabywcy
Basalt Aktien-Gesellschaft w Linz nad Renem
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
24,44%
Wartość transakcji
7 944 300,00 zł
Tryb zbycia
zgoda Rady Ministrów
do góry