Ministerstwo Skarbu Państwa Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
29.12.2014
Przeniesienie prawa własności
29.12.2014
Nazwa podmiotu
Uzdrowisko Konstancin Zdrój S.A.
Siedziba
Konstancin Zdrój
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
8610
Nazwa nabywcy
Uzdrowiska Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,13%
Wartość transakcji
190 647,31 zł
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
do góry