Ministerstwo Skarbu Państwa Dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa - Dobre praktyki 2016 -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Dobre praktyki 2016

Dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Dobre praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w spółkach z udziałem Skarbu Państwa” prezentują standardy prowadzenia biznesu, opartego na społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju w celu zapewnienia jego długofalowej efektywności ekonomicznej.

Spółki z udziałem Skarbu Państwa powinny dawać przykład w zakresie społecznie odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) i realnie przyczyniać się do budowania bardziej efektywnej gospodarki narodowej oraz dobrobytu społeczeństwa.

Dobre praktyki skierowane są do organów spółek, w których Skarb Państwa Skarb Państwa To osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34 Kc). w sposób bezpośredni i pośredni sprawuje władztwo korporacyjne.

Medatdane

Opublikowane przez: Piotr Krupa
Autor: Małgorzata Dec-Kruczkowska
Ostatnia zmiana: 20.09.2016 , 20.09.2016 Piotr Krupa
do góry