Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas Sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas Sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "Cezas" Sp. z o.o.
Siedziba
Białystok
Przedmiot działania
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
Udział SP %
49.96
Informacje
Na dzień 2015.12.31
Suma bilansowa
3830533,95 zł
Kapitał własny
1819746,96 zł
Kapitał zakładowy
1201000 zł
Przychody ze sprzedaży
11272857,53 zł
Wyniki netto
248032,91 zł
Zatrudnienie
13 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
25.06.2013
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o., Siedziba: Kraków
PKF Consult Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o.
Siedziba: Kraków
Data zawarcia umowy: 2013.09.20
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
1. oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki,
2. memorandum informacyjne Spółki (opcja)
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Elżbieta Kruk
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry