Ministerstwo Skarbu Państwa Fabryka Elementów Złącznych S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Fabryka Elementów Złącznych S.A.
Siedziba
Siemianowice Śląskie
Przedmiot działania
25.94.Z Produkcja złączy i śrub
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2014.12.31
Suma bilansowa
18309221,79 zł
Kapitał własny
12925860,55 zł
Kapitał zakładowy
9000000 zł
Przychody ze sprzedaży
29165988,05 zł
Wyniki netto
204414,82 zł
Zatrudnienie
143 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
04.02.2014
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum: F5 Konsulting Sp. z o.o. i Eudeco Sp. z o.o., Siedziba: Poznań
Konsorcjum: BUDOSEWRIS Z.U.H. Sp. z o.o., Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o., Siedziba: Chorzów/ Katowice
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum: BUDOSEWRIS Z.U.H. Sp. z o.o., Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.
Siedziba: Chorzów/ Katowice
Data zawarcia umowy: 2014.09.17
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
sporządzenie analiz przedprywatyzaycjnych Spółki oraz opcjonalnie doradztwo w procesie prywatyzacji Spółki.
Uwagi i informacje dodatkowe
W dniu 11.05.2014 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy o zamówieniach publicznych zostało unieważnione.
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Paulina Warszewska
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry