Ministerstwo Skarbu Państwa Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.
Siedziba
Płock
Przedmiot działania
19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
47035806,91 zł
Kapitał własny
27240076,04 zł
Kapitał zakładowy
11080000 zł
Przychody ze sprzedaży
126925441,3 zł
Wyniki netto
555091,37 zł
Zatrudnienie
220 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
20.03.2008
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
ABC Consulting Sp. z o.o., Siedziba: Gdańsk
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Siedziba: Poznań
Konsorcjum firm: PKF Consult Sp. z o.o. oraz PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
F5 Konsulting SP. z o.o., Siedziba: Poznań
Konsorcjum : Grupa Konsultingowa Jagiełło,Wrębniak i Wspólnicy Spzoo, Kan. Prawnicza"Ataberg", Wyceny Majątkowe"XSIOR", Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum firm: PKF Consult Sp. z o.o. oraz PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Data zawarcia umowy: 2009.06.19
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
oszacowanie wartości spółki, analiza prawna, analiza środowiskowa, memorandum informacyjne, analiza stanu i perspektyw rozwoju, strategia prywatyzacji oraz jako opcja przeprowadzenie II fazy w negocjacjach podjętych na podstawie publicznego zaproszenia
Data odbioru analiz: 2009.10.28
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
WARTER Spółka Jawna
Forma prawna
Spółka jawna
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
Produkcja tektury
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Iwona Lewińska
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry