Ministerstwo Skarbu Państwa AGPOL S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

AGPOL S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
AGPOL S.A.
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Udział SP %
7.37
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
9157605,52 zł
Kapitał własny
7616220,47 zł
Kapitał zakładowy
10172000 zł
Przychody ze sprzedaży
2345947,56 zł
Wyniki netto
-143922,63 zł
Zatrudnienie
4 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
25.03.2011
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
ABC Consulting Sp. z o.o., Siedziba: Gdańsk
A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o., Siedziba: Kraków
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o.
Siedziba: Kraków
Data zawarcia umowy: 2011.06.13
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
- oszacowanie wartości Spółki przy użyciu co najmniej 3 metod wyceny,
- Infomacja o Spółce
Data odbioru analiz: 2011.08.05
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
"T.I.I D. Development" Sp. z o.o.
Forma prawna
Spółka z o.o.
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Warszawa
Przedmiot działania
nieruchomości
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Łukasz Stackiewicz
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry