Ministerstwo Skarbu Państwa BUDROL-PROJEKT Katowice sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

BUDROL-PROJEKT Katowice sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
"BUDROL-PROJEKT" Katowice sp. z o.o.
Siedziba
Katowice
Przedmiot działania
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2009.12.31
Suma bilansowa
779862,21 zł
Kapitał własny
586868,18 zł
Kapitał zakładowy
500000 zł
Przychody ze sprzedaży
908795,21 zł
Wyniki netto
-165757,45 zł
Zatrudnienie
9 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
22.12.2008
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Business Management CONSULTING sp. z o.o., Siedziba: Katowice
Capiński&Patena Ekspertyzy finansowe s.c., Siedziba: Nowy Sącz
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Capiński&Patena Ekspertyzy finansowe s.c.
Siedziba: Nowy Sącz
Data zawarcia umowy: 2009.08.18
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Wykonanie analizy prawnej, oszacowania wartości Spółki oraz sporządzenie Informacji o Spółce.
Data odbioru analiz: 2010.09.22
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Marek Błaszczyk
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Przyszowice
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Monika Wróbel
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry