Ministerstwo Skarbu Państwa Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Centrala Farmaceutyczna "CEFARM" S.A.
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2013.12.31
Suma bilansowa
300602146,3 zł
Kapitał własny
78728878,37 zł
Kapitał zakładowy
55400000 zł
Przychody ze sprzedaży
1024098181,26 zł
Wyniki netto
5652440,47 zł
Zatrudnienie
337 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
11.07.2012
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
F5 Konsulting SP. z o.o., Siedziba: Poznań
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
F5 Konsulting SP. z o.o.
Siedziba: Poznań
Data zawarcia umowy: 2011.08.17
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
sporządzenie aktualizacji oszacowania wartości Spółki
Data odbioru analiz: 2013.05.07
Uwagi i informacje dodatkowe
10.07.2009r. - odbiór analiz przedprywatyzacyjnych
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPWiP
Imię i nazwisko
Paulina Warszewska
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry