Ministerstwo Skarbu Państwa OBR S.A. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót do wyników

OBR S.A.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Sprywatyzowane
Zatrudnienie
-
Kapitał zakładowy
11080000
Stan prawno-organizacyjny
Normalny

Przedmiotem działalności Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S.A. jest szeroko rozumiana produkcja rafineryjno-chemiczna (w tym produkcja benzyny lotniczej, której spółka jest jedynym producentem w Europie Środkowo-Wschodniej oraz produkcja dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw), produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (folii ogrodniczej, budowlanej, geomembrany, opakowaniowej i termokurczliwej), produkcja chemikaliów specjalnych oraz działalność badawczo-rozwojowa w zakresie przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, ochrony korozyjnej, ochrony środowiska, dodatków uszlachetniających do paliw i biopaliw, analiz produktów naftowych, biopaliw i biokomponentów. Najważniejszym partnerem handlowym spółki jest Polski Koncern Naftowy Orlen, który jest zarówno dostawcą surowców jak i odbiorcą usług i produktów. Spółka współpracuje ponadto z innymi odbiorcami hurtowymi i detalicznymi. Ok. 60% produkcji trafia na rynek krajowy, natomiast pozostałe 40% trafia na rynki zagraniczne. Eksport dotyczy benzyny lotniczej, która sprzedawana jest do takich krajów jak Rosja, Ukraina, Białoruś, kraje Unii Europejskiej, a także do Arabii Saudyjskiej i Emiratów Arabskich. Strategia rozwoju Ośrodka przewiduje modernizację instalacji do produkcji benzyny lotniczej, budowę instalacji do produkcji rozpuszczalników bezaromatycznych oraz budowę nowych zbiorników do przechowywania surowców oraz produktów.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

-

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Płock
Województwo
mazowieckie
Email
obr@obr.pl
Telefon
24 365 33 07

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry