Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o
Siedziba
Zielona Góra
Przedmiot działania
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Udział SP %
49
Informacje
Na dzień 2015.12.31
Suma bilansowa
24483279,17 zł
Kapitał własny
10029461,17 zł
Kapitał zakładowy
9329500 zł
Przychody ze sprzedaży
54438976,54 zł
Wyniki netto
304482,37 zł
Zatrudnienie
337 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
11.04.2013
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
A.M. Jesiołowscy-Finanse Sp. z o.o., Siedziba: Kraków
Capiński&Patena Ekspertyzy Finansowe s.c., Siedziba: Nowy Sącz
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Capiński&Patena Ekspertyzy Finansowe s.c.
Siedziba: Nowy Sącz
Data zawarcia umowy: 2013.06.25
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
- oszcowanie wartości Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki,
- sporzadzenie Memorandum informacyjnego Spółki; na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego (w tym również w języku angielskim)
Data odbioru analiz: 2013.09.20
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Hubert Zacharski
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry