Ministerstwo Skarbu Państwa Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.
Siedziba
Będzin
Przedmiot działania
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2015.12.31
Suma bilansowa
63740363,12 zł
Kapitał własny
35371823,9 zł
Kapitał zakładowy
26800000 zł
Przychody ze sprzedaży
134067258,32 zł
Wyniki netto
1198463,33 zł
Zatrudnienie
143 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
02.07.2014
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
BAA Polska Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
PKF Consult Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
BAA Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Warszawa
Data zawarcia umowy: 2015.02.05
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
1.oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki, wraz z oszacowaniem wartości rynkowej akcji Spółki należących do Skarbu Państwa;
2. memorandum informacyjne Spółki;
3. ocena realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska

Data odbioru analiz: 2015.04.16
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Monika Malesza
Stanowisko
starszy specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry