Ministerstwo Skarbu Państwa ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót do wyników

ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Sprywatyzowane
Zatrudnienie
305 - 2015 kw. 4
Kapitał zakładowy
54082000
Stan prawno-organizacyjny
Normalny

Spółka działa w branży budowlanej, prowadzi działalność w zakresie wykonawstwa robót i usług budowlano-montażowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, słaboprądowych i pokrewnych; projektowania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych, słaboprądowych i pokrewnych; produkcji urządzeń, wyrobów i aparatów elektrycznych. Głównymi odbiorcami usług świadczonych przez Spółkę są przedsiębiorstwa dokonujące inwestycji budowlanych, elektroinstalacyjnych oraz energetycznych. Wśród największych odbiorców są takie firmy, jak HOCHTIEF Polska S.A., BUDIMEX S.A, KGHM, Grupa Budowlana ALSTAL, ERBUD S.A., RAFAKO S.A., PORR Polska S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., UNILEVER Polska S.A., BIOTON S.A.
Spółka posiada niezbędną organizację, zasoby ludzkie, park maszynowy i oprogramowanie do świadczenia usług elektroinstalacyjnych i produkcji urządzeń rocznie w łącznej wysokości 150 mln zł, w tym: produkcja urządzeń 25 mln zł. W przypadku realizacji większej ilości (ponad 50%) dużych kontraktów ze sprzedażą roczną ponad 10 mln zł oraz pozyskania przez Zakład Produkcji Urządzeń portfela zleceń rozdzielnic średniego napięcia zapewniającego równomierne obłożenie produkcji zdolność produkcyjna wyniesie: 170 mln zł, w tym: usługi elektroinstalacyjne 140 mln zł i produkcja urządzeń 30 mln zł. Spółka posiada zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą 5 tomową „Strategię Rozwoju dla „Elektromontażu-Poznań” S.A. na lata 2008-2012”. Strategia zdezaktualizowała się w wyniku pojawienia się pod koniec 2008r. kryzysu na rynku budowlanym. W latach 2010, 2011 Spółka poniosła straty. W związku z pogarszającą się sytuacją Spółki w drugiej połowie 2011r. podjęto działania restrukturyzacyjne oraz wyznaczono nowe cele strategiczne. Rynek, na którym działa spółka jest rynkiem niezwykle konkurencyjnym. Na tym rynku działa kilkadziesiąt tysięcy podmiotów różnej wielkości zajmujących się usługami elektroinstalacyjnymi.
Atuty:
- lider rynku usług elektroinstalacyjnych,
- producent nowoczesnych urządzeń elektroenergetycznych,
- kompleksowość oferowanych usług, doradztwo, projektowanie, montaż, produkcja urządzeń, uruchamianie instalacji i systemów, serwis
- szeroki zakres kompetencji i profesjonalizm
- 53 lata doświadczeń na rynku w kraju i za granicą
- zintegrowany system zarządzania, certyfikaty: PN – EN ISO 9001: 2009, AQAP 2110: 2009, PN-EN ISO 14001: 2005, PN-N 18001: 2004, PN-ISO/EC 27001: 2007
- uprawnienia do realizacji obiektów dla NATO

Wyniki finansowe (w tys. zł)

-

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Poznań
Województwo
wielkopolskie
Strona www
Email
I.zeleskiewicz@elektromontaż. poznan.pl
Telefon
0-61/865-58-00

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry