Ministerstwo Skarbu Państwa Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. w Gdańsku - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. w Gdańsku

Brak obsługi Brak obsługi

Nazwa
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. w Gdańsku
Siedziba
Gdańsk
Przedmiot działania
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Udział SP %
4.80
Informacje
Na dzień 2010.12.31
Suma bilansowa
523186,76 zł
Kapitał własny
392011,54 zł
Kapitał zakładowy
500000 zł
Przychody ze sprzedaży
1274996,91 zł
Wyniki netto
4547,89 zł
Zatrudnienie
osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
23.11.2011
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
-
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
-
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
nie dotyczy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Edmund Wach
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Jankowo Gdańskie
Przedmiot działania
nn
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Anna Wilga
Stanowisko
specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry