Ministerstwo Skarbu Państwa Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o.o.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" sp. z o.o.
Siedziba
Warszawa
Przedmiot działania
47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2015.12.31
Suma bilansowa
888378,52 zł
Kapitał własny
312167,51 zł
Kapitał zakładowy
250000 zł
Przychody ze sprzedaży
2301111,01 zł
Wyniki netto
-88600,1 zł
Zatrudnienie
8 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
08.04.2016
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Budoserwis Z.U.H., Siedziba: Chorzów
Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Wałęka, Siedziba: Kielce
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Budoserwis Z.U.H.
Siedziba: Chorzów
Data zawarcia umowy: 2016.08.05
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Analizy przedprywatyzacyjne:oszacowanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółki w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki; Memorandum Informacyjne Spółki (opcja).
Data odbioru analiz: 2016.11.17
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPW
Imię i nazwisko
Elżbieta Kruk
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry