Ministerstwo Skarbu Państwa Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.
Siedziba
Wrocław
Przedmiot działania
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Udział SP %
35.68
Informacje
Na dzień 2011.12.31
Suma bilansowa
105957102,96 zł
Kapitał własny
96095379,5 zł
Kapitał zakładowy
105492700 zł
Przychody ze sprzedaży
13333493,2 zł
Wyniki netto
2636093,22 zł
Zatrudnienie
29 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
03.11.2010
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Konsorcjum firm: Access 2 Sp. z o.o. oraz Dom Maklerski BGŻ, Siedziba: Warszawa
Konsorcjum: PKF Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., PKF Consult sp. z o.o. oraz Dom maklerski AmerBrokers Sp. z o.o., Siedziba: Warszawa
Konsorcjum: Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o. oraz Beskidzki Dom Maklerski, Siedziba: Chorzów
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Konsorcjum firm: Access 2 Sp. z o.o. oraz Dom Maklerski BGŻ
Siedziba: Warszawa
Data zawarcia umowy: 2011.07.26
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
Świadczenie usług dla Ministra Skarbu Państwa w procesie prywatyzacji Spółki - sporządzenie oszacowania wartości Spółki oraz prospektu emisyjnego.
Data odbioru analiz: 2012.08.30
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
Ryszard Sosnowski
Forma prawna
NN
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
Gaszyn
Przedmiot działania
NN
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Diana Gawełek-Tutalak
Stanowisko
starszy specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry