Ministerstwo Skarbu Państwa Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót do wyników

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Sprywatyzowane
Zatrudnienie
137 - 2014 kw. 2
Kapitał zakładowy
24630000
Stan prawno-organizacyjny
Upadłość

Zakłady Tytoniowe w Lublinie specjalizują się w produkcji tytoniu do palenia, papierosów i gilz papierosowych. Ponadto, Spółka jest dystrybutorem cygar i cygaretek oraz akcesoriów tytoniowych. Udział Zakładów Tytoniowych w krajowym rynku tytoniu do palenia wynosi ok. 20%, zaś w krajowym rynku papierosów – ok. 0,5%. Spółka sprzedaje swoje produkty zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Stosunek sprzedaży krajowej do eksportu wynosi odpowiednio 52% do 48% .
Zakłady Tytoniowe w Lublinie współpracują z ok. 100 odbiorcami hurtowymi. Swoje produkty dostarczają do ponad 120 punktów dostaw. Spółka dysponuje również własną siecią Saloników Tytoniowych pod nazwą CYGALERIA, w których prowadzi sprzedaż detaliczną wyrobów tytoniowych, akcesoriów i innych produktów. Obecnie jest to 10 punktów, głównie w Lublinie i okolicznych miastach. Spółka posiada również 100% udziałów w Spółce FTK sp. z o.o. w Krasnymstawie, która zajmuje się przede wszystkim kontraktacją, skupem i przerobem tytoniu przemysłowego.
Zakłady Tytoniowe w Lublinie w średniookresowej perspektywie czasowej planują zdobyć konkurencyjną pozycję w produkcji i sprzedaży tytoniu do palenia oraz rozwinąć znacząco sieć sprzedaży wyrobów tytoniowych i akcesoriów. Do głównych celów strategicznych Spółki należą: (i) odzyskanie rentowności netto poprzez wzrost sprzedaży ogółem oraz optymalizację kosztów działalności, (ii) rozbudowa sieci detalicznej CYGALERIA, (iii) poszerzenie rynków zbytu o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, a następnie zwiększenie eksportu na te rynki do 20% udziału w sprzedaży ogółem oraz (iv) racjonalizacja wykorzystania majątku trwałego.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

-

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Lublin
Województwo
lubelskie
Strona www
Email
-
Telefon
81 441 87 00

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry