Ministerstwo Skarbu Państwa Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. - Karty Prywatyzacyjne -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Karty Prywatyzacyjne

Powrót do wyników

Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.

Brak obsługi Brak obsługi
Logo
Nazwa
Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.
Siedziba
Rudniki
Przedmiot działania
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
Udział SP %
100
Informacje
Na dzień 2014.12.31
Suma bilansowa
74691600,17 zł
Kapitał własny
38159829,3 zł
Kapitał zakładowy
7000000 zł
Przychody ze sprzedaży
106967746,41 zł
Wyniki netto
8452003,94 zł
Zatrudnienie
168 osób
Informacje dodatkowe
-
Link do strony WWW
Decyzja ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o prywatyzacji spółki
01.02.2012
Wybór doradcy przy prywatyzacji spółki(podmioty zgłaszające się)
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "ARCANUM" Sp. z o. o., Siedziba: Wrocław
Link do ogłoszenia
Doradca prywatyzacyjny
Przedsiębiorstwo Doradztwa i Wdrożeń "ARCANUM" Sp. z o. o.
Siedziba: Wrocław
Data zawarcia umowy: 2013.08.07
Link do strony WWW doradcy prywatyzacyjnego
Analizy przedprywatyzacyjne
przygotowanie i obsługa II fazy prywatyzacji w trybie negocjacji
Uwagi i informacje dodatkowe
procedura wyboru doradcy poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (wydatek do 14 tys euro)
Nazwa nabywcy/ Imię i nazwisko
-
Forma prawna
-
Siedziba/ Miejsce zamieszkania
-
Przedmiot działania
-
Link do strony WWW nabywcy
Uwagi i informacje dodatkowe
-
Departament
DPR
Imię i nazwisko
Katarzyna Krupa
Stanowisko
główny specjalista
Uwagi i informacje dodatkowe
-

Medatdane

Ostatnia zmiana: 31.01.2017
do góry