Ministerstwo Skarbu Państwa Żurawie BPRZ Sp. z o.o. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Żurawie BPRZ Sp. z o.o.

Zawarcie umowy sprzedaży
17.12.2014
Przeniesienie prawa własności
17.12.2014
Nazwa podmiotu
Żurawie BPRZ Sp. z o.o.
Siedziba
Białystok
Województwo
podlaskie
EKD/PKD
7732
Nazwa nabywcy
ARSENAL LTD Sp. z o.o.
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
1,91%
Wartość transakcji
70 299,84 zł
Tryb zbycia
tryb inny (art. 33 ust. 5 pkt 1)
do góry