Ministerstwo Skarbu Państwa Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. - Transakcje zbycia akcji lub udziałów -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Transakcje zbycia akcji lub udziałów

Powrót do wyników

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Zawarcie umowy sprzedaży
28.03.2012
Przeniesienie prawa własności
28.03.2012
Nazwa podmiotu
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
Siedziba
Radom
Województwo
mazowieckie
EKD/PKD
6820
Nazwa nabywcy
Osoba fizyczna
Kraj nabywcy
Pakiet zbytych akcji lub udziałów (%)
0,53%
Wartość transakcji
74 000,00 zł
Tryb zbycia
zgoda Rady Ministrów
do góry