Ministerstwo Skarbu Państwa PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. - Profile spółek -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Profile spółek

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót do wyników

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.


Charakter spółki
-
Etap przekształceń
Sprywatyzowane
Zatrudnienie
445 - 2015 kw. 4
Kapitał zakładowy
120000000
Stan prawno-organizacyjny
Normalny

Spółka zajmuje się eksploatacją złóż węgla brunatnego na potrzeby Elektrowni „Adamów” o mocy 600 MW, wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. Spółka rocznie wydobywa ok. 4,5 mln Mg węgla brunatnego. Wydobycie odbywa się metodą odkrywkową na terenie trzech odkrywek: „Adamów”, „Koźmin” i „Władysławów” przy wykorzystaniu wyspecjalizowanego parku maszynowego dostosowanego do przemieszczania znacznych ilości urabianej masy.
Priorytetem Spółki jest dostarczanie paliwa do produkcji energii elektrycznej w cenach konkurencyjnych w stosunku do pozostałych nośników energii. Spółka realizuje ten cel poprzez stałe podnoszenie wskaźników; wydajności produkcji (z 18 710 m3 urobionej masy w 2007 r. na 1 zatrudnionego do 20 317 m3/1 zatrudnionego w 2008 r.) i przychodów na 1 zatrudnionego (z 144,6 tys zł/1 zatrudnionego w 2007 r. do 146,3 tys zł/1 zatrudnionego w 2008 r.). Przy stosunkowo niekorzystnych uwarunkowaniach geologicznych zalegania złóż węgla brunatnego w porównaniu ze średnią w branży, Spółka utrzymuje wysoki poziom efektywności gospodarowania w zakresie średniego przychodu na jednostkę produkcji (57,33 zł/Mg w 2008 r. w stosunku do średniej w branży na poziomie 64,27 zł/Mg) i wielkości urobionej masy na liczbę zatrudnionych (20 317 m3/1 zatrudnionego w 2008 r. w KWB „Adamów” S.A. wobec średniej występującej w branży na poziomie 16 655 m3/1 zatrudnionego).
Spółka jest jedną z czterech kopalń węgla brunatnego w kraju wydobywających węgiel brunatny na potrzeby produkcji energii elektrycznej. Jej udział w krajowym wydobyciu węgla brunatnego wynosi około 8% przy zachowaniu zdolności wydobywczych na poziomie 4,5 – 5,2 mln Mg rocznie. Strategia rozwoju Spółki na najbliższe 5 lat zakłada utrzymanie dostaw zapewniających ciągłość pracy Elektrowni „Adamów” oraz na potencjalne możliwości zagospodarowania nowych złóż.

Wyniki finansowe (w tys. zł)

-

Zdjęcia

  • Brak zdjęć.

Kontakt

Miasto
Turek
Województwo
wielkopolskie
Email
dorlikowski@kwbadamow.com.pl
Telefon
0632787302

Nota prawna

Powyższe informacje nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży, inwestowania lub obrotu ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia, inwestycji lub obrotu papierami wartościowymi. Przedstawione informacje są aktualne na dzień ich publikacji. W celu uzyskania aktualnych informacji prosimy o kontakt pod numerem tel.: (+48 22) 695 90 01-02 lub e-mail: inwestor@msp.gov.pl.
do góry