Ministerstwo Skarbu Państwa Podmioty nadzorowane przez MSP (stan na 31 grudnia 2016 r.) -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Podmioty nadzorowane przez MSP (stan na 31 grudnia 2016 r.)

Udział Skarbu Państwa (%)

Wyszukiwanie spółek (367)

W związku z likwidacją Ministerstwa przedstawiony poniżej wykaz podmiotów nadzorowanych przez MSP przedstawia stan na 31 grudnia 2016r. Od dnia 3 stycznia 2017r. podmioty nadzorowane są przez resorty określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne.

Pobierz plik, wybierz wariant

Aktualny widok (PDF)
Nazwa podmiotu Siedziba Udział Skarbu Państwa(%) Stan prawno-organizacyjny Departament nadzorujący
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Nida" Sp. z o.o. Warszawa 18,203308 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A. Warszawa 100 Normalny Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 46,381378 Likwidacja zakończona Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
UNITRA-UNIZET Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 100 Likwidacja Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Warszawa ,635455 Normalny Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A. Warszawa 1,7196 Normalny Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. Warszawa 100 Normalny Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa 100 Likwidacja zakończona Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. Warszawa 100 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. Warszawa 100 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna Warszawa 100 Normalny Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
ELEKTRIM - MEGADEX S.A. Warszawa 1,098445 Normalny Departament Przekształceń Własnościowych
Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. Warszawa 100 Normalny Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Zakłady Elektroniczne "WAREL" Spółka Akcyjna w upadłości Warszawa 100 Upadłość Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Warszawa 100 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Centrala Farmaceutyczna "CEFARM" S.A. Warszawa 100 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. Warszawa 100 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Warszawa 100 Normalny Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Fundacja "Fundusz Współpracy" Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
"FUNDACJA PRACOWNICZA FSO w likwidacji" Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Kancelaria Gospodarcza "ADIUTOR" Sp. z o.o.(nie prowadzi działalności) Warszawa 25 Nieprowadzenie działalności Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Fundacja "Promocja Polska" Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
"Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji" Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Polski Holding Obronny Sp. z o.o. (pełnomocnictwo do wykonywania praw z akcji udzielone Ministerstwu Obrony Narodowej) Warszawa 84,081306 Normalny Departament Spółek Strategicznych
AGPOL S.A. Warszawa 1,114002 Normalny Departament Przekształceń Własnościowych
Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. Warszawa 18,478918 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. Warszawa 85,693629 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (22.11.2016 r. udzielono MR pełnomocnictwa do wykonywania praw z udziałów) Warszawa 100 Normalny Departament Spółek Strategicznych
Polskie Radio RDC S.A. Warszawa 100 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Telewizja Polska S.A. Warszawa 100 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Polskie Radio S.A. Warszawa 100 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (22.11.2016 r. udzielono MR pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji) Warszawa 33,333333 Normalny Departament Spółek Strategicznych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (22.11.2016 r. udzielono MR pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji) Warszawa 34,995878 Normalny Departament Spółek Strategicznych
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa 100 Normalny Departament Spółek Strategicznych
Pol-Mot Holding S.A. Warszawa 19,481884 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (22.11.2016 r. udzielono MR pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji) Warszawa 34,187543 Normalny Departament Spółek Strategicznych
Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Warszawa 99,816264 Normalny Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" Sp. z o.o. Warszawa 100 Normalny Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej
BondSpot S.A. (pełnomocnictwo do wykonywania praw z akcji udzielone Ministerstwu Finansów - Dyrektor Generalny) Warszawa ,00001 Normalny Departament Spółek Strategicznych
"CENTRUM EUROPEJSKIE-NATOLIN" Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Państwowy Instytut Wydawniczy Sp. z o.o. Warszawa 100 Normalny Departament Nadzoru Właścicielskiego
Polska Fundacja Promocji Kadr Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Fundacja Społeczności Giełdowych Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
"Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA" Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
Fundacja GPW Warszawa Departament Nadzoru Właścicielskiego
do góry