Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki "Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki "Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu

Opublikowane: 07.12.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać lub złożyć w siedzibie Spółki Akcyjnej „Zielonogórski Rynek Rolno Towarowy”, al. Zjednoczenia 102, 65-021 Zielona Góra (sekretariat) w terminie do dnia 21.12.2016 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z napisem „Postępowanie kwalifikacyjne – Wiceprezes Zarządu” oraz adnotacją „Nie otwierać”. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Autor: Jan Wardecki
Ostatnia zmiana: 07.12.2016
do góry