Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. z siedzibą w Warszawie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu

Opublikowane: 06.12.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą na adres Spółki lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Spółki (pok. 18), w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r. do godziny 15.00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia). Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne + nazwa stanowiska, o które kandydat się ubiega”.

Medatdane

Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Autor: Anna Kącka
Ostatnia zmiana: 06.12.2016
do góry