Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju

Opublikowane: 02.11.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać lub złożyć w siedzibie Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój (sekretariat) w terminie do dnia 17 listopada 2016 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z napisem „Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu” oraz adnotacją „Nie otwierać”. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Autor: Małgorzata Kulasińska
Ostatnia zmiana: 02.11.2016 Aleksandra Sierpińska
do góry