Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Opublikowane: 25.04.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w Sekretariacie Zarządu Spółki, ul. Daniłowiczowska 18B, 00-093 Warszawa, w terminie do 6 maja 2016r. do godz. 15.00. O dochowaniu terminu decydować będzie rzeczywiste dostarczenie zgłoszenia do Sekretariatu Zarządu S-ki. Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie zgłoszenia dostarczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. w Warszawie – nie otwierać"

Medatdane

Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Autor: Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
Ostatnia zmiana: 25.04.2016
do góry