Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A. w Krynicy-Zdroju - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A. w Krynicy-Zdroju

Opublikowane: 25.04.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać lub złożyć w siedzibie Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój (sekretariat) w terminie do dnia 10 maja 2016 r. do godz. 14.00, w zamkniętej kopercie z napisem „Postępowanie kwalifikacyjne – Prezes Zarządu” oraz adnotacją „Nie otwierać”. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia przesyłki do siedziby Spółki.

Medatdane

Opublikowane przez: Aleksandra Sierpińska
Autor: "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A.
Ostatnia zmiana: 25.04.2016
do góry