Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Lotos S.A. z siedzibą w Gdańsku

Opublikowane: 18.04.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 4 maja 2016 roku do godz. 15.00 na adres siedziby Spółki: Grupa LOTOS S.A., Biuro Zarządu i Administracji, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko … (wpisać nazwę stanowiska, którego postępowanie dotyczy) w Grupie LOTOS S.A.”(decyduje data i godzina doręczenia przesyłki).

Medatdane

Opublikowane przez: Marcin Boras
Autor: Rada Nadzorcza Gupy Lotos S.A.
Ostatnia zmiana: 18.04.2016
do góry