Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie

Opublikowane: 14.04.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek powinny być złożone osobiście lub przesłane listem poleconym, na adres: Hutmar S.A. w Częstochowie, ul. Wilgowa 67, 42-200 Częstochowa z adnotacją na kopercie: Rada Nadzorcza – Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie” w terminie do dnia 29.04.2016r. włącznie (decyduje data doręczenia zgłoszenia).Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek składane osobiście będą przyjmowane w siedziby Spółki w godz.8.00-14.00

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Spółka Hutmar S.A. z siedzibą w Częstochowie
Ostatnia zmiana: 14.04.2016
do góry