Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Totalizator Sportowy Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie

Opublikowane: 14.04.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie do dnia 11 maja 2016 roku do godz. 15.00 w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, ul. Kijowska 1 lub wysłać listem poleconym na adres Spółki: 03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1. W każdym przypadku decyduje termin doręczenia Spółce zgłoszenia. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego" Sp. z o.o.

Medatdane

Opublikowane przez: Marcin Boras
Autor: Rada Nadzorcza Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
Ostatnia zmiana: 14.04.2016
do góry