Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Warszawie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Warszawie

Opublikowane: 30.03.2016

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A., 00-382 Warszawa, ul. Solec 103 w terminie do dnia 18 kwietnia 2016 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Spółki), w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu – nie otwierać”, „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju – nie otwierać”.

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków Spółka Akcyjna S.A. z siedzibą w Warszawie
Ostatnia zmiana: 30.03.2016
do góry