Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. w Warszawie - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Pełnomocnika Wspólnika spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. w Warszawie

Opublikowane: 18.03.2016

Zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Spółki: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-301 przy ul.Jagiellońskiej 55 do dnia 01.04.2016 r. w godz. od 9.00 do 15.00 lub listownie. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o."

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. w Warszawie
Ostatnia zmiana: 18.03.2016
do góry