Ministerstwo Skarbu Państwa Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach - Prowadzony przez RN -

Nawigacja

Jesteś tutaj

Prowadzony przez RN

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Spółki Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach

Opublikowane: 18.03.2016

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać do dnia 14 kwietnia 2016 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach- NIE OTWIERAĆ”. Zgłoszenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym można składać osobiście w siedzibie Spółki w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10 pokój nr 140 w godzinach od 9.00 do 14.00 lub wysyłać listem poleconym na adres Spółki: 40-950 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10

Medatdane

Opublikowane przez: Ewa Jaczewska
Autor: Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. z siedzibą w Katowicach
Ostatnia zmiana: 18.03.2016
do góry